Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΟ AΘΗΝΑΣ:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλείου 147, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 1423 1

Τηλέφωνο: 0030 6972350525

email: [email protected][email protected][email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ:

Διεύθυνση: Ideas Garden, 235 rue de la Loi, Box 27, B-1040 Brussels, Belgium

Τηλέφωνο: 0030 6972350525

email: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ:

Διεύθυνση: Nikolay Dobrev 1, Gotse Delchev, BG2900 – Blagoevgard, Bulgaria

Τηλέφωνο:  0035 932571804

Back to top