Μέθοδος και Φιλοσοφία

The "Systems Thinking - Digital Doing" know-how

H φιλοσοφία πίσω από τη Blue Circle

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, το business development απαιτεί ολιστική προσέγγιση της αγοράς, των συστημάτων και των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλληλεπίδραση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της.

Systems Thinking – Digital doing

H φιλοσοφία των υπηρεσίων της Blue Circle, βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

  • τη θεωρία του μανθάνοντος οργανισμού
  • το αρχέτυπο της συστημικής σκέψης και
  • τις ψηφιακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Κάθε business case στη Blue Circle αντιμετωπίζεται υπό το πλαίσιο του ολιστικού marketing.

 

Στη Blue Circle θέλουμε να συμμετέχουμε σε καινοτόμα και απαιτητικά projects. Ως marketers εφαρμόζουμε τη συστημική προσέγγιση σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε με συγκεκριμένο στόχο: Να δημιουργούμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον πελάτη μας , αναπτύσσοντας ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου επιχείρηση και άνθρωποι μεγαλώνουν μαζί και προοδευτικές ιδέες έρχονται στο φως.

Back to top