Πολιτικό Marketing

Όταν το Marketing γίνεται εργαλείο της πολιτικής

Οι πολιτικοί και οι υποψήφιοι βουλευτές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Marketing για να επικοινωνούν με το κοινό τους, να απαντούν σε ερωτήματα, να προβάλλουν τις θέσεις τους για τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Blue Circle διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να τους βοηθήσει στην επίτευξη των πολιτικών τους στόχων.

Οι υπηρεσίες πολιτικού Marketing της Blue Circle περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών δικτύων και άλλων καναλιών επικοινωνίας του πολιτικού προσώπου
  • Διαχείριση των σχέσων με media σε όλη την επικράτεια
  • Συγγραφή συνεντεύξεων
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Διαχείριση budget προεκλογικής καμπάνιας
  • Οργάνωση ομιλιών
  • Δημόσιες σχέσεις του πολιτικού ή του υποψήφιου βουλευτή
  • Διοργάνωση και επικοινωνία ομιλιών
  • Μέτρηση και ανάλυση δημοσιότητας (publicity management)

Η πολιτική καριέρα χτίζεται ή καταστρέφεται από την καλή ή την κακή επικοινωνία

Political careers have been made (and unmade) through good (or bad) communication

 

 

 

Back to top